دستگاه آسیاب پلاستیک مدل N6050 نوین آسیاب

دستگاه آسیاب پلاستیک مدل  N6050  نوین آسیاب دارای ابعاد 144*250 سانتیمتر و قطر روتور 140 سانتی متر میباشد . 

ابعاد دهنه ی این مدل 50 *60 سانتیمتر و قطر لنگری یا فلکه آن 60 سانتیمتر میباشد .

در این مدل از یاتاقان  SN-526  و دینام 40 اسب استفاده شده است .